Tidspunkt: Onsdag 7. desember, kl. 18:00 – 20:00, på Teams


Innhold:

  • Smart bruk av skogfond
  • Tiltak med direkte og indirekte klimaeffekt
  • Lær å bruke skogfond.no
  • Lær å levere refusjonskrav digitalt
  • Nyttige ressurssider


Program:

  • Velkommen, skogbrukssjef/kommunene
  • Kurs i skogfond, Håvard Midtskogen, Skogselskapet
  • 5 min. pause
  • Tilskuddordningene og lokale satser, skogbrukssjef/kommunene
  • Kurser fortsetter, Håvard Midtskogen, Skogselskape

 

Påmelding: Trykk her. 

 

Spørsmål? Kontakt:
Skogselskapet Håvard Midtskogen (hm@skogselskapet.no)
Snorre Synnestvedt (sjs@skogselskapet.no