Hva går aktiviteten ut på?

Aktiviteten er skapt av Motiview, og er et motivasjonsverktøy som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant eldre og personer med demens. Deltakerne bruker hver sin stasjonære sykkel og benytter seg samtidig av en storskjerm som simulerer hvordan de sykler gjennom gater og veier de er kjent med i nærområdet. Det sosiale samholdet man oppnår gjennom denne aktiviteten er minst like viktig som den fysiske aktiviteten. 

 

Meld deg inn som frivillig! 

Til dette prosjektet trenger vi frivillige som...

- Kan delta på kurs og opplæring 

- Etter hvert kan lede gruppa alene/med andre frivillige under hele treningsøkta

- Er motiverende og sosial 

 

Det vil bli satt av to dager i uka til denne aktiviteten. Du velger selv om du vil være med på én av dagene, eller begge:

Onsdag: kl. 10.30 - 12.30

Torsdag: kl. 10.30 - 12.30

 

Hege Bye er leder av prosjektet, og hun kan kontaktes dersom du ønsker å vite mer. Hun kan kontaktes på:

Tlf.: 926 05 418

E-post: hege.bye@marker.kommune.no

 

Her kan du se hvordan aktiviteten utføres i praksis: