Marker kommune har fått tildelt kr. 1 262 300,-.

Marker kommune har vedtatt retningslinjer for tilskuddsordningen der berørte næringsinteresser, organisasjoner, privatpersoner eller kommunen kan søke om midler. Retningslinjene finner du her. Eksempler på tiltak; bekyttelse av husdyr og hunder, tilrettelegging for allmennheten, stirydding, innkjøp til skadefelling og lisensjakt, andre gode hensiktsmessige tiltak.

Søknad med beskrivelse av prosjektet og kosnadsoverslag/budsjett, tiltakets effekt,  se retningslinjene, sendes Marker kommune, Pb. 114, 1871 Ørje eller post@marker.kommune.no innen 10. desember.

Kun kostnader fra etter søknadstidspunktet kan inngå i kostnadspostene. 

Spørsmål kan rettes til miljøvernkonsulent Ann Kristin Halvosrud.

​Retningslinjer for ulvefondet i Marker kommune