Overgangsordning for tilskudd til festivaler og kunst og kulturprosjekter
Fra 1. januar 2024 oppløses Viken fylkeskommune og oppgavene overtas av Akershus, Buskerud og Østfold fylkeskommuner. For å sikre forutsigbarhet og en smidig overgang for tilskuddsmottakere som har vært vant til å få søknadene behandlet tidlig på året, utlyses midlene for festivaler og kunst og kulturprosjekter som vanlig med søknadsfrist på høsten. Utlysingen skjer med forbehold om prioritering og budsjettvedtak for 2024 i tre nye fylkesting.

Søknadsfrist 1. november 2023 for festivaler og kunst og kulturprosjekter
Viken fylkeskommune lyser nå ut tilskudd til festivaler i 2024 og kunst og kulturprosjekter i første halvår 2024. Utlysingen skjer med forbehold om fylkestingenes budsjettvedtak for 2024. Mer informasjon om ordningene finnes på Viken fylkeskommunes hjemmesider:

Søknadsskjema med veiledning åpnes i slutten av september, og søknadsfristen er satt til 1.november 2023. Søknaden må rettes til den fylkeskommunen der du har forretnings-adresse, eller der prosjektet skal gjennomføres.


Kontaktpersoner for ordningene finner du på våre nettsider.
Beslutningen om tildeling av støtte vil bli gjort i de nye fylkeskommunene, søkere vil motta skriftlig svar når søknaden er behandlet, ca 10 - 12 uker etter søknadsfristen 1.november.

Andre søknadsfrister for tilskuddsordninger i 2024
Informasjon om øvrige tilskuddsordninger på kunst og kulturområdet vil bli kunngjort når disse er vedtatt i 2024.