Fondets styre er formannskapet.

Stiftelsens formål:
Inntil 90% av fondets inntekter kan årlig anvendes til kulturelle og allmennyttige formål innen Marker kommune, fortrinnsvis Ørje. Lag, foreninger og privatpersoner som er engasjert i tiltak som faller inn under stiftelsens formål kan søke om midler. Alle søknader må være begrunnet i forhold til formål og finansiering.


Vedtekter