Det er varierende besøksrutiner på Marker bo- og servicesenter ettersom smittetrykket på covid-19 varierer i regionen.

Er du usikker på besøksrutinene, kan du ringe aktuelle bogruppe for info.

Bogruppe 1, Somatisk            avd.    466 24 350

Bogruppe 2, Somatisk            avd.    466 24 351

Bogruppe 3, Skjermet avd.     466 24 353

Bogruppe 4, Skjermet avd.     466 24 355

Bogruppe 5, Korttid/rehab.    466 24 342