Haldenvassdragets Brukseierforening gir følgende informasjon:

Det har vært ekstremt store nedbørsmengder, spesielt nord i vassdraget rundt Bjørkelangen og Setten, og mindre sørover mot Ørje/Aremark/Halden.

Vi har valgt en strategi der vi har holdt igjen en del vann i Setten, slik at vi har dempet stigningen i Rødenessjøen noe, samt unngått svært høye vannstander og vannføringer videre nedover i vassdraget.

Til tross for dette kommer Rødenessjøen til å stige ca. 30 cm over høyeste regulerte vannstand (HRV), mens Aremarksjøen vil stige ca. 10 cm over HRV i starten av kommende uke, for deretter å avta ned mot/under HRV.

Pr. i dag går Ørje kraftverk for fullt, og vi har foreløpig en liten forbitapping i flomlukene på Ørje. Total vannføring ut fra Rødenessjøen er i dag ca 24 m3/s. Den vil trolig stige til ca. 35-40 m3/s i begynnelsen av neste uke. Vi legger opp til en vannføring ut fra Øymarksjøen på ca 5-10m3/s høyere enn fra Rødenessjøen. Dette er basert på dagens værmeldinger og tilhørende nedbørsprognose. Dette kan endre seg, og vil naturligvis påvirke disse verdiene.

Rødenessjøen har et trangt utløp der vannføringen ut av sjøen er sterkt begrenset, og vi må faktisk opp i vannstand før vi får fart på avledningen. Derfor får vi heller ikke til å forhåndstappe eller på annet vis øke vannføringen ut fra Rødenessjøen for å skape oss et buffer. I stedet har vi dempet tappingen fra Setten og bufret vann der. Det betyr at når Rødenessjøen synker til under HRV, vil vi fylle på med vann fra Setten.
 

Les mer hos Haldenvassdragets Brukseierforening