I tillegg må de som har plass, men ønsker endring i oppholdstid eller barnehage, sende ny søknad. 

Barnehageloven § 16 regulerer hvem som har rett til plass i barnehage

 

Søknadsfrist 01.03.2023

 

Marker kommune bruker Visma barnehage og søknader/endringer gjøres ved å følge denne linken: https://foresatt.visma.no/marker

 

Se barnehagesatser for 2023 her