Som vedlegg til søknaden må det sendes inn dokumentasjon i henhold til forskrift av 26. juni 2012 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff m/ tilhørende endringer og veiledninger. Søknadsskjema finnes på www.dsb.no eller fås direkte av fyrverkerileverandør. Behandlingsgebyr på kr. 1 750,- vil bli tilsendt.

Fullstendig søknad med vedlegg sendes:

Indre Østfold brann og redning IKS

Postboks 154

1851 Mysen                                       eller pr e-post til: post@iobr.no