Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har vurdert at det er høy risiko ved bruk av applikasjonene TikTok og Telegram og fraråder derfor bruk av disse applikasjonene på enheter med tilgang til offentlige virksomheters datasystemer.

Marker kommune tar denne anbefalingen på alvor og ber derfor sine medarbeidere om å fjerne applikasjonene TikTok og Telegram fra sine tjenestemobiler og private enheter som har tilkobling til kommunens interne digitale tjenester. Dette gjelder for eksempel synkronisering av e-post, Teams, OneDrive, Sharepoint og Microsoft 365.

Eventuelle brukerkontoer på TikTok og Telegram behøver ikke slettes, men vi ber om at man ikke skal ha disse applikasjonene på enheter som benyttes i arbeidssammenheng.