Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Planer på høring

En kommunedelplan utarbeides på samme måte som kommuneplan, men er avgrenset til bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Det er kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang arbeid med en kommunedelplan. Det kan utarbeides kommunedelplan for ethvert tema eller virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for arealbruk.

Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan – Detaljregulering for Gråbølsødegården pukkverk PlanID 312220210003

Kommunestyret vedtok i møte 27.02.2024, sak 24/006, reguleringsplan for Gråbølsødegården pukkverk PlanID 312220210003.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedtatt plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunens servicetorg, Storgata 60, 1870 Ørje. Dokumentene finnes også her: Detaljregulering for Gråbølsødegården pukkverk.
 

Reguleringsplan Gråbølsødegården pukkverk