Brukere av sykepleietjenester (hjemmesykepleien) i minst 3 måneder og beboere på institusjon, har rett til fri offentlig tannpleie/tannlege. Det er den offentlige tannhelsetjenesten som må benyttes. Ordningen administreres av primærkontakten til den enkelte bruker på institusjonen, og hjemmesykepleien for hjemmeboende. Institusjonen får årlig besøk av tannpleier.
 
Pasienter i Marker som har rett til fri tannpleie gjennom den offentlige tannhelsetjenesten, må reise til Eidsberg for tannlegebehandlingen. Drosje betales ikke av tannhelsetjenesten. Pasienten må legge ut for drosjen selv. Når pasienten har hatt reiseutgifter over kr. 400,- refunderes det overskytende for resten  av året.