Formannskapets innstilling til årsbudsjett 2021 med økonomiplan 2021-2024 er lagt ut til offentlig ettersyn iht.kommunelovens § 14-3.

Budsjett 2021 med økonomiplan 2021-2024
Samlet saksfremstilling 

Dokumentene ligger til ettersyn i perioden 23..11.2020 – 14.12.2020 og eventuelle merknader kan oversendes til: post@marker.kommune.no 

Kommunestyret behandler årsbudsjett og økonomiplan 15.12.2020