Det har vært en annerledes høst, med kohorter og smittevernstiltak. Vi har heldigvis ikke hatt smittetilfeller knyttet til skolen, men vi har kjent på at det er "nære på" flere ganger.

Jeg vil anerkjenne innsatsen dere hjemme og alle medarbeidere har lagt ned for å holde oss på gult nivå. Samtidig har vi selvfølgelig jobbet for å gi alle gode skoledager et høyt læringstrykk.

SFO har driftet et annerledes tilbud i år, med trinnkohorter og SFO på klasserommene. Vi har stor forståelse for at dere savner mattilbudet og fast tilhold i den fine sfo-basen vår. Det gjør vi også! Vi ser at det er et smalere sosialt tilbud nå da barna ikke kan møtes på tvers av trinn, noe som både byr på gnissninger og nære, gode relasjoner. Vi har lært mye denne høsten, og ser at alt ikke trenger å gjøres sånn vi alltid har gjort det. Mye kan videreføres til normal hverdag, mens annet skal bli godt å få tatt tilbake.

I arbeidet med de nye læreplanene, har vi jobbet spesielt med tverrfaglighet og dybdelæring. Vi har startet på revisjonen av vår sosiale læreplan, den skal lanseres til våren under navnet "Plan for inkluderende miljø". Vi prøver nå ut et par "programmer" som et alternativ til Steg for steg, og som supplement til MOT/Skolen som samfunnsbygger. På 4. og 5.trinn prøver vi "Spinnville følelser" (https://spinnvillefolelser.abup.no), mens 6.trinn prøver ut "Link til livet" (https://www.linktillivet.no). ​

Vi jobber tett og godt med PP-tjenesten, som er mye tilstede på skolen, og er igang med systemveiledning på inkluderende opplæring på 7., 8. og 9.trinn.
Våre støttespillere i skolehelsetjenesten og psykisk helse er også gode å ha på laget. De har kapasitet til å bistå om det er noen av dere som opplever at de unge hjemme synes coronatilværelsen er vanskelig. Ta kontakt om dere trenger noen å snakke med. https://www.marker.kommune.no/familie-og-helse.502408.no.html

Denne høsten har vi også startet et samarbeid med HiØ om lesing i alle fag og digitale ferdigheter i begynneropplæringen. Dette for å følge opp kartleggingsprøvene og de nasjonale prøvene vi gjennomfører årlig.

Fremover blir det også mye moro! Tirsdag kveld denne uken, vedtok et enstemmig, fremtidsrettet og positivt komunestyre å starte prosessen mot byggestart på NY SKOLE i 2023. Gratulerer til alle i Marker med et spennende vedtak! Her kan dere lese saken

Jeg er ordentlig imponert og takknemlig for innsatsen alle medarbeidere har lagt ned denne høsten. Til tross for corona-tiltak, med lav terskel for å holde seg hjemme fra jobb med symptomer på luftveisinfeksjoner, har vi hatt et jevnt lavt sykefravær. Kanskje forebygger smittevern og håndvask for mer enn corona?

Siste skoledag før jul er mandag 21.12. Alle elever slutter 12.45, og det er kun midtskyss hjem denne dagen. SFO har ordinær åpningstid mandag 21.12, og holder stengt f.o.m 22.12 og ut juleferien. Første skoledag etter jul er mandag 4. januar, da hiver vi oss rett ut i ordinær skoledag. 

Jeg ønsker dere alle en nydelig juleferie, og et riktig godt nytt år. Vi ønsker oss tilbake til mer vanlig skole når vi tar fatt på veien mot sommer 2021. 

Stor juleklem fra Mona, rektor