Før første søknad kan sendes inn, må det  godkjennes hvert enkelt firma som har søkt om tilgang. Når firmaet er godkjent, får du tilsendt en egen link som firmaet ditt heretter skal bruke ved pålogging. 

Veilednig finner du her Powel Water Enterprenørportal brukerhjelp Registrer foretak 2 - YouTube

Link til registrering av bruker i entreprenørportalen. Dersom du allerede har registrert firmaet hos en annen kommune trenger du bare å hente opp Marker kommune og bli verifisert .

Har du problemer med innloggingen eller andre spørsmål om entreprenrørportalen, ta kontakt med; 

  Gammelt søknadskjema   vil etterhvert fases ut.