Den nye appen er bygget opp annerledes enn den gamle og en må nå blant annet ikke logge seg inn hele tiden. Skoolers nye app for foresatte holder de foresatte informert om barnets fravær, oppgaver, vurderinger og meldinger fra skolen. Kjernen i appen er kalenderen, der finner du nå elevens oppgaver, vurderinger og ukeplaner. Har man flere elever på samme skole er det enkelt å bytte mellom elevene. Fravær og meldinger ligger som egne verktøy i menylinjen. Vi fører fravær i et annet program på Marker skole, så det er ikke tilgjengelig i Skooler. Etterhvert vil det legges til enda flere muligheter i appen, men for all annen informasjon til foreldre (bilder, klasselister, forberedelse til utviklingssamtaler osv.) ligger på nettsiden foresatte.markerskole.no 

Det er og mulighet for å sende meldinger til ansatte på skolen i Teams. Foresatte har mulighet til å sende til det trinnet eleven går på og kontaktlæreren til eleven, samt motta meldinger fra rektor. Når en svarer på en melding i Skooler appen blir det litt som vanlige meldinger eller Messenger. Og ingen andre foresatte ser det en skriver der, det står under hver meldingsgruppe hvem som har tilgang og ser meldingene. Ønsker en å sende større meldinger, legge ved filer eller sende noe til noen som ikke ligger i meldingssystemet må en bruke epost til vedkommende. 

På Marker skole ser vi for oss følgende struktur på meldingssytemet:

  • Rektor sender ut meldinger som gjelder hele skolen på meldingsgruppen som heter Marker skole- Her kommer kun informasjon, det er ikke mulig å svare på denne.
  • Alle trinn har en egen meldingstjeneste, hvor de kan sende ut informasjon og foresatte kan svare. Meldingsgruppen heter da for eksempel "Første trinn". Her ser alle som jobber på trinnet det som skrives.
  • Kontaktlærere har sin egen meldingstjeneste (styres direkte til den som er kontaktlærer for eleven). Den er tilgjengelig for kontaktlærer og avdelingsleder.

Vi ber dere slette gammel app og laste inn den nye. For mer informasjon se video om appen og brukermanual for foreldre som vi har linket til over. 

For mer informasjon eller spørsmål ta kontakt med Skooleransvarlig Ane Kristine Kure, ane.kristine.kure@marker.kommune.no. All support for appen må rettes til Skooler, da vi ikke har tilgang til deres systemer.