Behandling av covid-19 med legemiddelet Paxlovid
Behandling med Paxlovid kan dempe sykdomsutvikling i denne gruppen. Behandling bør starte så tidlig som mulig.

Mer informasjon om behandling med Paxlovid finnes på helsenorge.no.

Bør teste seg selv i inntil fire dager
Helsedirektoratet anbefaler derfor at personer som har høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom tester seg selv hver dag i inntil fire dager hvis de får luftveissymptomer. 

Hvis du får positiv test eller symptomene forverres, bør du oppsøke lege raskt.

Selvtester
Personer med høy risiko for alvorlig sykdom ved smitte, kan hente selvtester på Servicetorget.