Vi oppfordrer deg til å svare raskt:  JA hvis tidspunktet passer, NEI hvis det ikke passer.  Du vil få forslag til ny dato dersom tidspunktet ikke passer.

Selve byttet er gratis, men dersom oppdraget gir merarbeid for rørlegger, kan det påløpe kostnader som må bekostes av eier.  Du kan redusere sjansene for det ved å forberede følgende:

  • Du må vite hvor vannmåleren din er plassert.
  • Du må rydde plass rundt vannmåleren, og det må være mulig å komme til.  Dette gjelder spesielt hvis vannmåler er plassert i en luke eller i en kasse.
  • Test hovedkranen og sjekk om den holder tett.
  • Sjekk om det er montert frimutter over og under vannmåler.  Disse bidrar til at vannmåler kan skiftes uten ekstra arbeid.
  • Hvis boligen din er bygget før 1991, bør en elektriker sjekke jordingsanlegget før vannmåler blir montert.  Snakk med rørleggeren din om dette.  Du finner mer informasjon om jording på https://www.elsikkerhetsportalen.no/jording/om-jording/  og  https:/elsikkerhetsportalen.no/elsikkerhet-for-rorleggere/.

Ved monternig av fjernavlest vannmåler:

  1. Du får en nøyaktig måling, basert på faktisk forbruk:  Dette sikrer en mest mulig rettferdig fordeling av kostnadene ved at du betaler for ditt faktiske vannforbruk, og ikke ut fra areal og størrelse på eiendom.
  2. Du slipper jobben med å lese av vannmåleren:  Vannmåleravlesningen sendes digitalt til kommunen.
  3. Lekkasjer og rørbrudd i huset oppdages raskere:  Det betyr at vanntap minimeres, noe som er en fordel for økonomien din - og miljøet!
  4. Stråling fra de nye vannmålerne er 200.000 ganger svakere enn fra en mobiltelefon.