Det må søkes elektronisk via dette skjemaet: Søknad kulturmidler

Vedlegg som skal følge søknaden:

  • Revidert regnskap 2022
  • Budsjett 2023
  • Årsmelding/årsrapport 2022

 

Medlemslister skal ikke legges ved søknaden

For å beregne riktig aktivitet for lag og foreninger ønsker vi å vite antall møter/samlinger som avholdes pr år.

De kommunale kulturmidlene gis primært til lag og foreninger med aktiviteter for barn/unge opp til 19 år. Et mindre beløp fordeles til lag/foreninger som i hovedsak består av voksne personer.