Brannvesenet baserer seg på nøye indekser, prognoser og kontroller for å vurdere skogbrannfaren. Til tross for noe nedbør de siste dagene og forventet mer i dagene som kommer, er det fortsatt ikke tilstrekkelig til å redusere skogbrannfaren nok til å oppheve forbudet.

Vi oppfordrer innbyggerne i Marker kommune til å feire midtsommer, men uten bruk av ild. Det er viktig å respektere forbudet mot åpen ild for å sikre alles sikkerhet. Tidligere gitt tillatelser som strider mot forbudet, er selvfølgelig inndratt.

Takk for at dere viser forståelse og respekt for forbudet. Vi ønsker dere en trygg og gledelig midtsommerfeiring!