Nytt for september er at også Midt-Norge er støtteberettiget (NO4). Støttesatsen er likevel vesentlig lavere enn for strømprisområdene lengre sør. For eksempel vil en støttesats på 4,23 øre pr kWt bety at et forbruk på 10 000 kWt gir et søknadsbeløp på 423 kroner.

Her kan du se oversikt over hvilke områder som er omfattet av ordningen.

Hvem kan søke?
Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke:

  • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret. Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg
     
  • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse
     
  • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats

Les mer om vilkårene for ordningen og hvordan du kan søke her