Vi opplever stadig økende smitte i samfunnet og mindre smitteverntiltak. Det er mange som ikke lenger tar hensyn til grunnleggende smitteverntiltak og det finnes heller ikke noe strenge sentrale føringer.

Vi opplever at pasienter oppsøker legekontoret med feber og luftveisinfeksjon uten å ha tatt test hjemme, og får påvist covid-19 på legekontoret. Dette kan føre til at ansatte på legekontoret blir smittet. Slik retningslinjene er, kan man jobbe selv om man er smittet så lenge man føler seg bra, men har man symptomer som feber, kan man ikke jobbe, og bør heller ikke være sosial aktiv. De neste ukene ifm ferieavvikling, er det bare en lege på legekontoret. Blir legen syk, må vi stenge legekontoret.

Følgende oppfordring gjelder:

  • Alle som har feber, luftveissymptomer elle magesykdom, tar en test før de oppsøker legekontoret. De kommer til å bli behandlet og tilsett, men da er man forberedt på dette.
  • Alle som har testet positiv og trenger legetilsyn opplyser om dette ved ankomst, helst ringe på for å opplyse dette før de kommer inn.
  • Alle med luftveissymtomer (uansett svar på test hjemme) bør bruke munnbind, mens de venter på tilsyn.