Marker kommunestyre vedtok i sak 20/092 den 8.desember 2020 ovennevnte endringsforskrift med hjemmel i forskrift av 8.januar 2016 om forvaltning av hjortevilt §6. Minstearealet for rådyr er satt til 300 daa fom jaktåret 2021.