Det er spesielt nevnt servering og overnatting, men alle bedrifter som har hatt betydelig omsetningssvikt som følge av siste nedstengning kan søke.

En forutsetning for å søke er at omsetningstapet kan dokumenteres, i form av konkrete avbestillinger eller sammenlikning med samme periode (desember) tidligere år.

Søknad skal skje elektronisk på www.regionalforvaltning.no

Søknadsfrist 10. februar