Program for møte: 

 

Kl 17:45
Matservering - lapskaus

Kl. 18:30
Marker bondelag ønsker velkommen

Kl. 18:40
Produksjonstilskudd og avløsertilskudd 
v/ Karl Martin Møgedal fra Marker og Aremark kommune

Kl. 19:00
Miljøkrav og RMP-tilskudd (regional miljøprogram) 
v/ Johannes Martin Eriksen fra Rakkestad kommune

Kl. 19:20
NIBIO's kartløsninger (gårdskart og Kilden)
v/ Hilde Riddervold Enger fra Indre Østfold kommune

Kl. 19:45
Pause (15 minutter)

Kl. 19:55
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og drenering
v/ Marit Ness Kjeve fra Indre Østfold kommune

Kl. 20:15
Innovasjon Norge
v/ Finn Frøshaug fra Indre Østfold kommune

Kl. 20:30
Vilt
v/ Torbjørn Olav Fosser fra Rakkestad kommune

Kl. 20:40
Skog
v/ Vegard Aarnes fra Indre Østfold kommune

Kl. 20:55
Åpen post/oppsummering
v/ Karl Martin Møgedal fra Aremark og Marker kommune

Kl. 21:00
Vel hjem!

 

Påmeldingsfrist 3. mars.

Påmelding gjøres via dette skjemaet: Påmeldingsskjema