PST sin åpne trusselvurdering for 2022

https://www.pst.no/globalassets/ntv/2022/nasjonal-trusselvurdering-2022-pa-norsk.pdf

 

Nasjonal sikkerhetsmyndighet om skjerpet digital beredskap

https://nsm.no/fagomrader/digital-sikkerhet/nasjonalt-cybersikkerhetssenter/nyheter-fra-ncsc/digital-beredskap-i-en-skjerpet-situasjon/

 

Atomsikkerhet - oppdatert info om situasjonen i Ukraina

https://dsa.no/atomberedskap/ukraina--atomsikkerhet-og-beredskap

Spesielt om jodtabletter: https://dsa.no/atomberedskap/jodtabletter Holdbarheten på jodtabletter er oppgitt å være fem år, men ifølge DSA kan tablettene brukes i flere år etter utgått dato. Det vil bli oppdatert informasjon om dette på DSA sine hjemmesider. Informasjon om bruk av jodtabletter på flere språk finner dere også der.

Oversiktkart over hvor det er tilfluktsrom i Marker kommune  DSB kart

Ønsker du å gi et bidrag for å hjelpe krigsofrene i Ukraina, kan du lese mer om hvordan du kan bidra på Regjeringen sin side.