Fugleinfluensa påvist i Norge

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere land i Europa denne høsten. Fugleinfluensaen som nå påvises er først og fremst en risiko for fugler, og ikke for mennesker. Risikoen for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav. 

Disse artene bør du melde fra til Mattilsynet om, dersom du finner de døde uten synlig dødsårsak:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)

Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra eller råtne er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak bør det lokale Mattilsynet kontaktes på telefon 22 40 00 00

Av hensyn til generell smittefare skal man unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde fugler.

Afrikansk svinepest er påvist i Sverige

Den alvorlige virussykdommen afrikansk svinepest er påvist hos villsvin i Sverige. Dette er den første påvisningen av denne alvorlige svinesykdommen i Norden. Både Mattilsynet og Veterinærinstituttet følger utviklingen nøye.

 

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

 

Mer informasjon om fugleinfluensa - Mattilsynet

Mer informasjon om afrikansk svinepest - Mattilsynet