Reglene om testing er fastsatt i covid19-forskriften som nylig ble oppdatert. Den kan du lese her. 

Forskriften gjør det klart at mange bedrifter nå må kunne dokumentere at deres ansatte er testet for koronaviruset jevnlig. Marker kommune tilrettelegger nå for dette.

Testing på Grensen

Marker kommune har avtalt med Helsedirektoratet at jobbpendlere som kommer inn til Norge over grensen i Marker kan benytte testsenteret for covid-19 

Marker kommune har et eget skjema med personinformasjon og fakturainformasjon som arbeidsgiver må sørge for at arbeidstaker har med seg ferdig utfylt til Testsenteret.

Koronatest grensependling - infoskjema.pdf

Arbeidstaker som tester seg får en SMS fra testsenteret som dokumentasjon på utført test.

Hver koronatest koster 500 kroner inkl. mva. Arbeidsgiver vil bli fakturert av Marker kommune.  

Testresultat
Ved positivt testresultat vil Marker kommune varsle arbeidstaker som er testet direkte. Ved negativ test gis ingen tilbakemelding. 

Drop-in 
Testsenteret i Marker har drop-in timer. For å unngå kø anbefales det at arbeidsgiver ikke sender alle sine arbeidstakere samtidig.

Våre åpningstider er alle dager fra kl.08.00 – 22.00
Natt til mandager fra kl. 22.00 - 08.00