Råd til foreldre

Barn og unge er i behov av trygghet, forståelse, aksept og støtte etter en krise. Her er noen tips til hvordan du kan ivareta barnet ditt:

  • Ro deg selv ned, før du snakker med barnet ditt.
  • Det er ikke alle barn/unge som ønsker å prate om det som har skjedd, men det kan være nok at du som forelder tilbyr deg. Ikke press ungdommen, men gi barnet ditt flere tilbud.
  • Dersom barnet ditt ønsker å prate med deg, lytt til deres tanker og følelser og anerkjenn hva de kommer med.
  • Gi den informasjonen du har (vær ærlig) tilpasset barnets alder og modenhet.
  • Fokuser på hva denne hendelsen gjør med barnet ditt.
  • Unngå løsningsorienterte kommentarer som «det blir bedre med tiden», «du har jo noe annet å leve for», eller at du skifter fokus.
  • Vær tydelig med barnet ditt på at du er tilgjengelig, at du bryr deg, og at det ikke er rart at dette berører. Signaliser på at det er greit å snakke om hendelsen, også over tid.
  • Hold på hverdagslige rutiner hvis mulig.
  • Støtt sosialt samvær med andre.

(Informasjon fra RVTS, senter for krisepsykologi, LEVE)

 

Har du spørsmål?

Dersom du som forelder har spørsmål knyttet til hvordan du best kan ivareta barnet/ungdommen din, utover det som fremkommer her, kan du ringe til Psykisk helse og rus, barn og unge Marker kommune, for råd og veiledning på telefon 459 77 212 eller 920 47 619. Telefontid fra kl. 08.00-15.00.

Helsestasjonen: 454 03 925

Helsesykepleier ungdomskolen: 457 32 668

 

Husk at legevaktens telefonlinje 116 117 alltid er åpen. Ved akutt bekymring for liv og helse, ring 113. Ikke nøl med å ta kontakt, for deg selv eller andre!

 

Hjelpetelefoner

Mental Helse: 116 123 (døgnåpen)

Alarmtelefon for barn og unge 116 111

Vold og overgrepslinjer 116 006

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpen)

Pårørendelinjen 909 04 848

Pårørendesenteret i Oslo (PIO-senteret): 22 49 19 22 (landsdekkende rådgivingstelefon)

 

Nettsteder:

Psykososialt beredskap barn og unge

Ungdom og sorg

Krisepsykologi barn og unge

Bufdir - å snakke med barn om døden

PIO-senteret