Se hovedplanen her.

Planen ble vedtatt i Kommunestyremøte 7.mars 2023.