De første utbruddene kommer oftest i juni/juli måned etter perioder med godvær, og de kan vare utover sommeren en stund. Svømmekløe oppstår når cerkariene ved en feiltagelse trenger seg inn i huden hos mennesker. Iktene kan imidlertid ikke utvikle seg hos mennesker, men i stedet dør de rett under huden. Her forårsaker de en allergisk reaksjon hos noen mennesker.

Utslett og hudreaksjoner
Parasitten er ikke farlig for mennesker, men forårsaker i varierende grad en allergisk reaksjon. Utslettet kan være svært kløende, og enkelte personer kan få til dels sterke allergiske reaksjoner.

Behandling
Det er vanligvis ikke nødvendig å behandle "svømmekløe", men kløestillende midler og antiallergisk behandling (antihistaminer) kan lindre problemene om utslettet er svært plagsomt.

Forebygging

  • Bad i områder av vannet som ikke inneholder mye snegler, dvs. unngå områder med mye vegetasjon i vannet.
  • Unngå strender som er påvirket av pålandsvind fordi cerkariene kan konsentreres i slike områder.
  • Unngå grunne områder der cerkariene kan samles, og bad heller fra flytebrygger.
  • Tørk huden med et håndkle med en gang du kommer opp av vannet.
  • Ta en dusj med en gang du kommer opp av vannet.
  • En vitenskapelig studie har vist at vannfast solkrem med brennmanetbeskyttelse kan beskytte mot parasittene som gir svømmekløe hos mennesker (12).
  • Er man sterkt plaget av utslettet frarådes bading i områder med mye svømmekløe, eventuelt benyttes heldekkende drakt.

Les mer om svømmekløe her.