Hovedplan skal sørge for at Marker kommune har samlet forståelse for egne utfordringer og muligheter knyttet til vann og avløp. Planen skal bidra til en enhetlig strategi for det videre arbeidet. Hovedplanen med handlingsplan skal være et styringsverktøy for Marker kommune.

Hovedplanen skal belyse dagens situasjon, de langsiktige problemstillingene for vannforsyning og avløpshåndtering, samt vannkvaliteten i vassdragene i den grad dette kan relateres til kommunale vann- og avløpsanlegg.

 

Berørte parter kan komme med skriftlig innspill og merknader via elektronisk høringssvar innen fristen.

 

Klikk på lenken under for å åpne planprogrammet.

Dokument 22/3553 - Utkast til Kommunedelplan vann og avløp 2022-2072, Høring - Marker kommune (acossky.no)

 

Høringsfrist: 14. september 2022