Utvalg Plan, teknikk og landbruk vedtok 14.12.2022 i sak 22/080 å legge ut forslag til detaljregulering for Ysterudneset PlanID 301320220001 til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge området til boligbebyggelse, felleshus med småbåthavn og strandpromenade med tilhørende grønn og teknisk infrastruktur.

Se møtedokumenter her.

Planforslaget er også tilgjengelig for gjennomsyn på Servicetorget, Storgata 60, 1870 Ørje, frem til 01.03.2023.

 

Uttalelser sendes via høringsskjemaet: trykk her for å komme til skjemaet.