Bakgrunn

Feiing og tilsyn er tjenester som leveres til såkalt selvkost. Selvkost betyr at de kostnadene kommunen har innenfor områdene vann, avløp, renovasjon og brannforebyggende tjenester, skal dekkes av de gebyrene abonnentene betaler. Dette er selvkostprinsippet.

Det skal derfor foreligge en lokal forskrift som omhandler brannforebyggende gebyr for feiing av skorstein og røykkanaler og tilsyn med fyringsanlegg. Brannsjefen i Indre Østfold brann og redning IKS (IØBR) har nå utarbeidet en lik forskrift for kommunene Indre Østfold, Marker og Skiptvet.

 

Dokumenter

Saksframlegg - Lokal forskrift brannforebyggende gebyr for feiing/ tilsyn

Forskrift om gebyr for gjennomføring av feiing av skorstein og røykkanaler og tilsyn med fyringsanlegg