Marker kommune har nå mottatt prøvetakingsutstyr for å sende inn prøver fra villsvin felt i Norge. Disse kan hentes ved Marker rådhus, Storgata 60, 1870 Ørje.

I «Handlingsplan mot villsvin» er et at tiltakene å innføre en godtgjørelse til jegere som sender inn fullstendig prøvesett fra villsvin felt under jakt i Norge. Se mer om ordningen her https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/afrikansk_svinepest/naa_kan_jegere_faa_godtgjorelse_for_aa_sende_inn_prover_av_villsvin_som_er_felt_i_norge.39713

I tillegg gjennomfører Norsk institutt for naturforskning (NINA) innsamling av vevs- og møkkprøver fra villsvin som en del av bestandsovervåkningen av villsvin.

Når du sender inn ferdig frankert konvolutt med prøver, inkluderer dette gratis undersøkelse for trikiner. Ved spørsmål ta kontakt med Marker kommune v/ Ann Kristin Halvorsrud