Arbeiderpartiet

Høyre og Kristelig folkeparti

Marker Bygdeliste

Senterpartiet

Venstre

 

Klage?

Jf. valglovens § 6-8 er det adgang til å klage på valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag. Frist for å klage er sju dager etter offentliggjøringen av de godkjente valglistene.

Klagefrist på vedtaket er 8. juni 2023 kl. 12.00. 
Klagen sendes valgstyret i Marker kommune: 

Postadresse: Valgstyret i Marker kommune, Postboks 114, 1871 Ørje

E-postadresse: post@marker.kommune.no