Barn skal IKKE komme på skolen med luftveisinfeksjoner.

Testkriterier – og grunn til å holde seg hjemme fra barnehage og skole:

Ett av av følgende: feber, hoste, tungpusthet, nedsatt lukt- og/eller smaksans, slapphet, hodepine, muskelverk, sår hals. 
Ett av ovennevnte sammen med nysing og rennende/tett nese.  

Dersom symptomene ikke blir mildere i løpet av to døgn skal barnet testes. Ta kontakt med fastlegen før du ringer Koronatelefonen i IØ for å avklare testing. Gjeldende for Marker er at voksne kan testes snarlig og barn kan vente og se an i 48 timer. Fra mandag 14.09. kan alle som bor i Marker teste seg ved grensen i uke dagene. For dette MÅ alle kontakte legekontoret først. Tester foretas mellom kl. 10-15. 

Når kan man komme i barnehagen og på skolen igjen etter å ha vært forkjølet (FHI 08.09.20)?

Når barnet er frisk etter luftveisinfeksjon, eller fått negativt prøvesvar. 
Når allmenntilstanden er god etter en luftveisinfeksjon, kan barnet komme på skolen selv om noen «restsymptomer» henger i (rennende nese og sporadisk hoste). Så lenge symptomene knyttes til gjennomgått infeksjon, og IKKE er nyoppståtte eller økende.

Mer info her:
 

Info fra Folkehelseinstituttet (FHI)

Smittevernveileder barnehage

Smittevernveileder barneskole

Smittevernveileder ungdomsskole