Til vårens storforeldremøte har vi vært så heldige å få rådgiver Kjersti Falck til å komme hit for å inspirere og motivere oss til å bli enda bedre støttespillere for våre barn. Hun er selv 5-barnsmor og har mangeårig erfaring fra et vidt spekter av tillitsverv i Oslo-skolen. Basert på forskning vil Kjersti, ved bruk av humor, varme og egne erfaringer, vise oss hvordan vi foreldre kan engasjere oss i barnas hverdag, og hvordan ansatte ved skolen kan legge til rette for dette. Motiverte og engasjerte foreldre kan bidra til å skape et godt læringsmiljø og utgjøre en forskjell for egne og andres barn.

Møtelink og passord vil bli delt via facebook-grupper og melding fra skolen. 

 

Hilsen FAU