Familievernkontoret i Askim tilbyr blant annet:

  • Parterapi, individuelt og i gruppe
  • Mekling
  • Foreldreveiledning der det er foreldrekonflikter
  • Grupper for foreldre som har mistet omsorgen for barn