Nye åpningstider blir:

Mandag - torsdag kl. 09.00 - 14.00, skranken er ubemannet mellom kl. 11.00 - 12.00.

Sentralbordet har lik åpningstid.

Servicetorget vil også holde stengt i ferier og informasjon om dette vil bli lagt ut på nettsiden og annonsert i avisen.

Selv om åpningstiden til Servicetorget blir noe mindre er målet at innbyggerne skal oppleve kommunen som mer tilgjengelig. Det ligger ute informasjon om når og hvordan du kan kontakte den avdelingen eller den ansatte som du ønsker kontakt med. Det er også anledning til å avtale møter utenom servicetorgets åpningstid med den du ønsker. I dag kontakter over 50 % av innbyggerne kommunens ansatte direkte og ikke via sentralbordet. For de som ikke benytter kommunens digitale løsninger vil servicetorget fortsatt være åpent og tilgjengelig.