Det generelle bålforbudet er fortsatt gjeldende

Det generelle bålforbudet er hvert år gjeldende fra 15. april til 15. september over hele landet, og innebærer forbud mot å gjøre opp ild og grille (inkludert engangsgrill, bålpanne, primus og stormkjøkken) i eller i nærheten av skog og annen utmark. Bålreglene åpner samtidig for bruk av skjønn. Du kan tenne opp bål i de tilfeller hvor det åpenbart ikke kan medføre brannfare, og ikke er til sjenanse for andre.

Skal du grille oppfordrer brannsjefen til å bruke tilrettelagte grill- og bålplasser i stedet for å bruke engangsgriller.

Les mer om det generelle bålforbudet her.

 

Din ild – ditt ansvar

Hver og en som har respektert det ekstraordinære forbudet har bidratt til å forebygge skogbrann i vårt distrikt, og vi er veldig takknemlige for engasjementet dere har vist de siste ukene. Det vil fortsatt være tørt i skog og mark i tiden fremover og vi er avhengige av at alle er aktsomme og spiller på lag med oss i brannvesenet. Vær forsiktige med bruk av åpen ild. Den som tenner ild er alltid ansvarlig, uansett hvor og når. Bruk derfor hodet, les deg opp på råd for trygg bålbrenning, og dersom du er i tvil om det er trygt å gjøre opp ild – la være. 

 

Hold deg oppdatert

Vi oppfordrer alle til å holde seg oppdatert på hva som gjelder i de områdene du oppholder deg gjennom sommeren, og følg alltid de lokale råd som gis i forbindelse med skogbrannfaren der du er. Øker faren, avstå fra bruk av åpen ild i skogen som en hovedregel. Vi bemerker også at ytterligere forbud kan bli iverksatt på nytt dersom skogbrannfaren igjen øker. Indre Østfold brann og redning har til enhver tid oppdatert informasjon om gjeldende forbud på våre hjemmesider og på vår facebook side.