Tilbudet gjelder også for landbruksbygninger, murbygg, borettslag, sameier, lag og foreninger. Verneverdig hus fra tiden etter 1960 kan også få hjelp.

For å bestille befaring eller rådgivning, må eier fylle ut et skjema på nettsiden til Akershus bygningsvernsenter (MiA): https://mia.no/akershusbygningsvernsenter/gratis-enok

I tillegg til rådgivning og befaring skal det arrangeres foredrag for huseiere og håndverkere. Første mulighet er på Asker museum 2. februar kl. 18-21. Kurset er gratis, men krever påmelding: https://museumsbillett.no/no/museum/408/produkt/593

Vi vil også tipse om Viken sitt gratis digitale søknadsverksted i samarbeid med Akershus bygningsvernsenter og Kulturminnefondet som arrangeres 13. februar. Her kan eiere få informasjon om tilskuddsordninger til istandsetting og få gode tips til å skrive søknader. Påmelding:  https://museumsbillett.no/no/museum/408/produkt/594