Mange kommer i en vanskelig økonomisk situasjon som følge av koronaviruset.  Dette gjelder primært de som får nedgang i inntekt.  Har du problemer med å betale alle typer kommunale krav til forfall, kontakt økonomikontoret i Marker kommune, så skal vi hjelpe deg med å finne en løsning