Egenandeler ved erstatningsoppgjør etter naturskade

Naturskade på skogsveier etter flom, ras osv., kan etter nærmere regler få naturskadeerstatning.
 
Dersom skogeiers kostnad med istandsetting av en skogsvei i slike tilfeller er høyere enn erstatningen, kan skogeier etter godkjenning fra kommunen få dekt sin egenandel (total kostnad fratrukket erstatningsbeløpet) med skogfond. Dette gjelder ikke for vedlikeholdsutgifter på traktorveier.
 
Mellomfinansiering i påvente av utbetaling fra statens naturskadeordning 
 
Midler fra fondet kan ikke brukes til
  • mellomfinansiering i påvente av utbetaling fra statens naturskadeordning
Ved likviditetsproblemer kan skogeier søke om forskudd på erstatningsbeløpet fra statens naturskadeordning. Forutsetningen for at forskudd utbetales er at det foreligger vedtak i erstatningssaken.