Oppgavene som overføres til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Har du en sak under behandling 1. november blir den automatisk overført til Skatteetaten.

Etter 1. november 2020 må alle henvendelser skje til Skatteetaten telefon 800 80 000.

Oppgavene som blir igjen i kommunen er eiendomsskatt, kommunale avgifter, kommunal innfordring.