Til tross for at flere har fått tilgang på trygge drikkevannskilder de siste fem årene, er det fortsatt store utfordringer knyttet til vann, sanitærforhold og bærekraftig vannforvaltning.

Hele én av fire mennesker i verden i dag mangler tilgang på trygge drikkevannskilder og enda flere har ikke tilgang på skikkelige toalett- og sanitærforhold. Vannforbruket øker, og i tillegg til personlig forbruk, er en sikker vannforsyning nødvendig både for produksjon av mat, varer og tjenester, samt energi. Samtidig må vi sikre en bærekraftig forvaltning av vannressursene våre gjennom vern av innsjøer, elver og våtmarker, inkludert økosystemtjenestene disse bidrar med.

Norge er heldige, men også landet har utfordringer knyttet f.eks. til avløpsvann og forusensing, og ikke minst bærekraftig forvaltning av elver, innsjøer og kystvann. De siste årene har også vist at heller ikke vi er forskånet mot å i perioder måtte spare på drikkevannet.

Les mer: Verdens vanndag – alle kan gjøre litt! | Norsk Vann

 

Vann i Marker

Selv om vi har en utfordrende vannkilde i Rødenessjøen, kan du være trygg på at Marker kommune har godt drikkevann! Vi gjør mye for å rense vannet, men vi jobber også med å finne nye vannkilder, bare for å være sikre. 

Vi har satt opp smarte vannmålere som kan høre etter støy og hjelpe oss med å finne vannlekkasjer. Dette sparer oss for mye bryderi og penger, og gir deg enda bedre drikkevann. 

Vi har også startet prosjektet med et helt nytt renseanlegg/ressursanlegg, og dette er en stor satsning for kommunen vår. Vi ønsker å være på frontlinjen når det kommer til å ivareta vannet og miljøet rundt oss. 

Nå finnes en hovedplan for vann og avløp i Marker, som er en langtidsplan for hvordan vi skal ta vare på vannet vårt. Vi er veldig stolte av den, og vi vet at den vil hjelpe oss med å sikre en trygg og bærekraftig vannforsyning for alle. 

Men vi kan ikke gjøre alt alene! Vi vil gjerne ha hjelp fra deg også. Hvis du vil bidra til å spare vannet, kan du for eksempel prøve å bruke mindre vann når du vasker gulvet, dusje litt kortere og bruke mindre vann når du skyller ned toalettet. Hvis du har muligheten, kan du også bruke regnvannet til å vanne blomstene dine.

En liten handling kan gjøre en stor forskjell når det kommer til å ta vare på vannet vårt!