Hvem kan søke?

Enhver ikke-kommersiell, demokratisk oppbygd organisasjon kan søke om tilskudd:

  • Fylkeskommuner, kommuner og kommunale foretak
  • Frivillige organisasjoner
  • Institusjoner
  • Aksjeselskap/allmennaksjeselskap

Les mer om søknadsprosess her.