Alle elever starter torsdag 17. august. 

1. trinn møter sammen med foresatte ved 1. klasseinngangen kl. 09.00. Det blir navneopprop og deretter overtar kontaktlærerne. Foresatte kan være med i første økt. Kl. 09.45 blir det en liten infoøkt med praktisk orientering og beskjeder om oppstart, SFO, skyss mm. på personalrommet. 

2.-7. trinn møter ved trappa i skolegården 08.45.

8.-10. trinn møter i skolegården 08.45.

Alle elever har ordinær skoledag, og alle busser går som vanlig. SFO er åpent som vanlig denne dagen. 

 

Minner alle som kjører sine barn om å være ekstra forsiktige. Det er 381 barn som starter opp på torsdag, og disse må vi verne om i trafikken. Skal man kjøre, må man parkere ved Rådhuset eller Idrettshallen. Vær ekstra påpasselige ved bussparkeringen. Det er IKKE anledning til å kjøre opp Skolegata og levere elever på skolen der. 

 

I år som i fjor kjører vi HEI-kampanje, og oppfordrer alle til å ta praten hjemme om vårt felles ansvar for at alle får en god skolestart. Sier du HEI, sier du mer enn du tror, og jeg ønsker at Marker skole skal være en skole der alle blir hørt og sett, og der alle kjenner at de har en genuin plass i fellesskapet. Det er DIN jobb som elev, og DIN jobb som foresatt, og VÅR jobb som ansatte i dette fellesskapet å bidra til dette. 

 

Vi på Marker skole gleder oss stort til å se dere alle sammen på torsdag!