Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sammenslåing

Hvis du eier to eiendommer som grenser inntil hverandre og brukes under ett, kan det være aktuelt å slå disse sammen til en eiendom. 

Det er noen vilkår som må oppfylles for å kunne slå sammen eiendommer: 

  • Eiendommene må grense inntil hverandre. 
  • Eiendommene må ha samme hjemmelshaver(e).
  • Det må ikke være motstridende heftelser (pant) på eiendommene.

Rent praktisk foregår sammenslåingen ved at hjemmelshaver fyller ut skjema for krav om sammenslåing. 

Skjema for krav om sammenslåing

Søker leverer utfylt skjema til kommunen for behandling. Etter sammenslåingen vil eiendommen ha ett gårds- og bruksnummer og eventuell heftelse vil gjelde hele eiendommen. Sammenslåing er gratis.  

Sist oppdatert 19. februar 2021