Ørje fort
Ørje fort

Ørjekollen fort

Nordre fort eller Ørjekollen fort ligger sydvest for Ørje bro og sluser.

Nordre fort ble delvis restaurert i 1991.

Lihammeren fort

Søndre fort, eller Lihammeren fort, ligger 1 km lenger syd. Fortet ble anlagt i 1902 og kunne bestryke mellomriksveien fra grensen frem mot Ørje bro.

Mot øst stod 6,5 mm Hotchkiss mitraljøser. Videre to 10,5 cm og to 7,5 cm kanoner med tilhørende ammunisjonsnisjer. Mellom kanonstillingen var det en batterigang med overdekkede rom og skyteskår. Hele området var omgitt av kraftige piggtrådsperringer.

Anlegget er fortsatt i Forsvarets eie og er fredet.

Som et resultat av Karlstadkonvensjonen ble fortet demolert i 1905. Fortets kanoner ble overført til Hegra festning.

Fra Wikipedia

Grensefestningene fra 1905

Haldenvassdraget renner/går parallelt med grensen. Gjennom århundrer har det fungert som en naturlig forsvarslinje. Like før 1905 ble Ørjefortene bygd på høydene like vest for slusene og vassdraget. De inngår i grensefestningene, som skulle fungere som en buffer hvis svenskene angrep landet. Det ble ingen krig. Ifølge avtalen som ble inngått med svenskene i Karlstad 1905, skulle bl.a. fortene demoleres. På begynnelsen av 1990-tallet ble Nordre fort delvis restaurert, og det ble merket en natur- og kultursti mellom fortene og noen forsvarsverk vest for dem. I 2002 ble Ørjefortene fredet.  I 2005 ble hundreårsjubileet markert med et skuespill om Ørje i 1905.

Nå er Nordre fort og Fortrunden et yndet tur. Fra Nordre fort er det fin utsikt over Ørje Brug og sluseområdet og mot «Kjølens rand» i øst. Nå ønskes svensker og andre velkommen til fortene og det historiske sluse- og bruksområdet.

En sti som starter ved E 18, like ovenfor kanalbrua, fører opp til Nordre fort, en av grensefestningene fra 1905. Derfra er det en storslagen utsikt over Haldenvassdraget og grensebygdene. Dette er også en av innfallsportene til Fjella, et fint friluftsområde med et nettverk av løyper både sommer og vinter.

Fra Haldenvassdragets Kanalmuseum.